Hírek

Elégséges D-vitamin szinttel is megelőzhetőek a súlyos COVID-19 komplikációk?

Az elégséges szérum 25-hidroxi-D-vitamin szint már elegendő lehet a
nem várt COVID-19 szövődmények elkerüléséhez is

 

A szeptember 25-én publikált vizsgálat arra próbált fényt deríteni, hogy milyen összefüggés van a szérum 25-hidroxi-D-vitamin szint és SARS-COV-2 vírus okozta fertőzésre gyakorolt hatása, annak nem várt klinikai kimenetele, az immunfunkciók és a mortalitás között.

A vizsgálat során 235 COVID-19 fertőzött beteg kórházi adatait elemezték.

A betegek 74%-a súlyos állapotú COVID-19 fertőzött volt, 32,8%-uk rendelkezett elégséges szérum 25-hidroxi-D-vitamin szinttel. Szignifikáns összefüggés volt az elégséges D-vitamin szint, a klinikai kép súlyosságának csökkenése, a fekvőbeteg mortalitás, a szérum C-reaktív fehérje (CRP) és a limfocita százalékos növekedése között. Magyarul mondva, azok a betegek, akiknek elégséges vagy jónak mondható volt a szérum 25-hidroxi-D-vitamin szintje jobb állapotban voltak és kedvezőbb kimenetelűnek tűnt a betegségük (a gyulladásos faktorok mennyisége is kevesebb volt) azon COVID-19 fertőzöttekhez képest, akik alacsony D-vitamin szinttel rendelkeztek.

Az eredmények azt mutatják, hogy kiemelkedően fontos lenne a kórházi ellátásra szoruló COVID-19 fertőzöttek D-vitamin státuszának rendezése legalább az elégséges szintig annak érdekében, hogy elkerülhessük a betegség során előforduló komplikációkat és a halálozások számát csökkenteni tudjuk.

A COVID-19 betegség, melyet a SARS-COV-2 vírus fertőzés okoz egy légzési és szisztémás rendellenesség, mely az enyhe légúti tünetektől kezdve a súlyos tüdőgyulladáson és tüdőszövet károsodáson át egészen a többszervi elégtelenségig, bizonyos esetben a beteg halálig széles spektrumban mozoghat. Az ARDS, azaz az akut respirációs distressz szindróma rendszerint idős, többszörösen krónikus betegeknél előforduló súlyos, életveszélyes szövődménye a fertőzésnek.

Március 11-én a WHO pandémiának minősítette a COVID-19 járványt. Jelenleg a világ 212 országában van jelen, 5 041 620 megerősített COVID-19 fertőzöttről beszélhetünk és sajnos 2020. május 20-ig bezárólag több mint 327 ezer beteget veszítettünk el.

A vírus a II-es típusú pneumocitákat (tüdő) és az enterocitákat (bélrendszer) fertőzi meg elsődleges célsejtként. A vírus tüskefehérjéi megkönnyítik a kórokozó bejutását a célsejtekbe azáltal, hogy kötődik a sejtek felszínén lévő angiotenzin-konvertáló 2 enzimmel (ACE-2). Az ACE-2 a renin-angiotenzin rendszer szabályozója, mely számos szövetben kimutatható: vese, tüdő, gyomor-bélrendszer, szív- és érrendszer, ez magyarázhatja a fogékony betegek többszervi elégtelenségét, illetve a fertőzést követő késői tüdő és szív- és érrendszert érintő komplikációkat is.

A kutatók kimutatták, hogy a D-vitamin immunmoduláló aktivitással rendelkezik. Az aktív D-vitamin (1,25-dihidroxi-D-vitamin, vesékben képződik) kölcsönhatásba lép az immunsejtek VDR receptorával, modulálja, szabályozza a veleszületett és szerzett immunitást a bakteriális és vírusos eredetű fertőzések során kialakuló immunsejt invázió során. Egy kutatás arra is rávilágított, hogy az aktív D-vitamin a renin-angiotenzin rendszer útvonalának modulátora is, szabályozza a korábban említett ACE-2 enzim működését. Mindezekből következik az a feltevés miszerint a D-vitamin szerepet játszik a COVID-19 megbetegedés esetén előforduló, sokszor végzetes kimenetelű citokin-vihar és az ARDS létrejöttének ellensúlyozásában.

Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálatok során a D-vitamin (szérum 25-hidroxi-D-vitamin) elégséges szintjét 30 ng/ml értékben határozták meg, ez alatt már (29-20 ng/ml, illetve <20 ng/ml) elégtelen D-vitamin szintről, illetve D-vitamin hiányról beszélhetünk.

A Sina Kórházban összesen 611 COVID-19 beteget regisztráltak május 1-ig bezárólag. A keresztmetszeti vizsgálat során 235 betegeknél az ápolási idejük alatt szérum 25-hidroxi-D-vitamin szint is meghatározásra került. Az átlagéletkor 58.7 év volt. A betegek 37,4 %-a 65 éves vagy annál idősebb volt.

Az összes beteg közül 66%-nak volt legalább egy krónikus megbetegedése. 36,6%-uk cukorbeteg, 44,4%-uk magas vérnyomás beteg, 1,3%-uk immunológia rendellenességgel küzdött, ugyancsak 1,3%-uk COPD-s beteg, 22,1%-uk szívbeteg, 0,9%-uk daganatos beteg, a betegek 5,5%-a szenvedett valamilyen tüdőbetegségben, 4,3%-uk asztmás, 3%-uk reumatológiai beteg, kevesebb mint 1%-uk volt HIV pozitív és kevesebb mint 0,5%-uk cirrhosisban szenvedett.

A betegek körében szignifikáns kapcsolat állt fenn az elégséges D-vitamin szint és az eszméletvesztés, valamint a hipoxia (az artériás vér oxigéntelítettsége 90% alá csökken) alacsonyabb kockázata között. Az elégséges D-vitamin szinttel vagy ennél jobb D-vitamin ellátottsággal rendelkező betegek alacsonyabb CRP szintet mutattak (visszafogottabb gyulladásos válasz a fertőzést követően) azokhoz képest, akiknek 30 ng/ml alatt volt a szérum 25-hidroxi-D-vitamin szintjük. A táblázatból kiolvasható, hogy az ARDS és a shock is kisebb százalékban fordult elő az elégséges D-vitamin szinttel rendelkező pácienseknél.

A betegpopuláció vizsgálata során kiderült, hogy a 40 évnél fiatalabbak közül senki sem halt meg COVID-19 fertőzés következtében. Fontos eredmény, hogy a 40 éves vagy annál idősebb betegek 6,3%-a halt meg a fertőzés (és a meglévő krónikus betegségének) következtében 40 ng/ml 25-hidroxi-D-vitamin szint vagy annál magasabb érték esetén. A következő táblázatban jól látható, hogy a piros pöttyök száma, melyek a halálozásokat jelzik egyre kevesebb, mintegy egyharmadára csökken az elégséges vagy annál jobb D-vitamin szintet mutató sávban.

Kiemelendő, hogy szintén összefüggést mutattak ki az elégséges D-vitamin szint, a kedvező BMI és a betegség lefolyásának súlyossága között. Magyarra fordítva azok a betegek, melyek kedvező testsúllyal rendelkeztek az elégséges D-vitamin szintnek is köszönhetően jobb kilátások elé néztek a COVID-19 fertőzöttségüket tekintve.

Megállapítható, hogy a súlyos klinikai kép kockázata csökken az elégséges vagy annál jobb szérum 25-hidroxi D-vitamin szint esetén.

Érdekes felvetés volt a COVID-19 szezonalitása más őszi-téli időszakban (a napsütéses órák számának csökkenésével összhangban) előforduló felső légúti fertőzésekhez, influenza A vírus okozta megbetegedéshez hasonlóan. Korábbi brit kutatások lineáris összefüggést mutattak a D-vitamin státusz, a szezonális fertőzések és a tüdőfunkció között. Bizonyították, hogy a szérum 25-hidroxi-D-vitamin szintjének minden egyes 4 ng/ml-os emelkedése 7%-al alacsonyabb fertőzés kockázatot biztosított a betegek számára.

Az aktív D-vitamin immunstimuláló és immunmoduláló szerepe

Komplex kölcsönhatás fedezhető fel a D-vitamin, a fertőzés (jelen esetben a COVID-19) és az immunrendszer között. Érdekesség, hogy a makrofágok 1,25-dihidroxi-D-vitamint (aktív D-vitamin vagy calcitriol) állítanak elő, amint receptoraik fertőző ágenst kötnek meg. Az aktív D-vitamin kötődik a makrofágok specifikus D-vitamin receptoraihoz, azaz a VDR-hez. A kötődés hatására a makrofág fokozottan termel antimikrobiális peptidet (AMP) és katelicidint, amelyek vírusellenes hatással rendelkeznek.

A szerzett vagyis adaptív immunitásban az aktív D-vitaminnak moduláló hatása van. A 1,25-(OH)2-D-vitamin gátolja a B-sejtek aktiválódását és ezen keresztül az immunglobulinok termelését. Az aktív D-vitamin hormonszerű anyagként elősegíti a regulátoros T-sejtek (Treg) IL-10 (Interleukin-10) termelését, mely interleukin elsődleges fontosságú a vírusok elleni harcban. A Treg sejtek stimulálásával elnyomás alá kerülnek a T helper 1 és T helper 17 sejtek (Th1, Th17), valamint az IFNy, IL-17, IL-6, IL-23 és az IL-2 faktorok. Ezzel egy időben uralkodóvá válik egy másik immunsejtféleség, a Th2. A Th2 sejtek korlátozzák a gyulladásos folyamatokat azáltal, hogy gátolják a Th1 sejtek által közvetített citokineket (gyulladáskeltő faktorokat) és a tumor nekrózis faktor alfát (TNFα).

Immunológiai szempontból fontos megemlíteni, hogy a D-vitamin aktív formája szabályozza az invariáns NK T sejteket (natural killer cells – természetes ölősejtek), mely sejtek a veleszületett és szerzett immunitás közti kapcsolat kulcsfontosságú elemei az emberi szervezetben.

20 európai ország adatait is elemezve a kutatók megállapították, hogy a COVID-19 betegek halálozási kockázata alacsonyabb volt azoknál a betegeknél, akik elegendő D-vitamin szinttel rendelkeztek.

Összefoglalva a COVID-19 fekvőbetegek klinikai eredményeinek és betegségük kimenetelének súlyossága csökkent már az elégséges szérum 25-hidroxi-D-vitamin szint esetén is. Kisebb volt a veszélye, hogy eszméletüket vesztik, vagy hogy hipoxiás állapotba kerüljenek. Az elegendő D-vitamin ellátottsággal rendelkező páciensek gyulladásos marker (CRP) szintje szignifikánsan alacsonyabb volt, a teljes vér limfocita százaléka viszont magasabb volt, ami az erőteljes stimuláló szerepének tudható be. Immunmoduláló hatásánál fogva gátolhatja a citokinek túlzott emelkedését, immunstimulálóként pedig segíti a vírusok közvetlen gátlását. A kutatók az eredményeket látván javasolják a COVID-19 betegek D-vitamin státuszának rendezését. A legkedvezőbb hatást  ≥40 ng/ml szérum 25-hidroxi-D-vitamin szint esetén érték el, ezen érték elérését szorgalmazzák a fekvőbeteg ellátás során.

 

Vitamin D sufficiency, a serum 25-hydroxyvitamin D at least 30 ng/mL reduced risk for adverse clinical outcomes in patients with COVID-19 infection, Zhila Maghbooli és mtsi. September 25, 2020 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239799

 

Szeretettel és üdvözlettel,

Pintér Zoltán

Alapító tulajdonos
Termékfejlesztésért felelős vezető

Napfényvitamin Kutató és Fejlesztő Vállalat
www.napfenyvitamin.net

 

Minden jog fenntartva 2020. ©
Szerzői jogvédett tartalom

FEL

KOSÁR 0