Vásárlói tájékoztató

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A Napfényvitamin Kutató és Fejlesztő Társaság – Pintér Zoltán E.V. (székhelye: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 24. A. épület II. em. 6., adószám: 60039215-2-26, cégjegyzékszám: 17739303, cégjegyzéket vezető bíróság: Csongrád Megyei Cégbíróság), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján, elektronikus úton, távollévők között történő szerződéskötést megelőzően, az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat: A webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások a Termékeink menüpontra kattintva listázhatóak, és megtekinthetőek a kapcsolódó leírásokkal, és az árakkal.

Cégadatok, elérhetőségek

Szolgáltató neve:Napfényvitamin Kutató és Fejlesztő Társaság – Pintér Zoltán E.V.
Szolgáltató email címe:[email protected]
Szolgáltató telefonszáma:06 70 547 23 57
Szolgáltató címe:6724 Szeged, Bakay Nándor utca 24. A. épület II. em. 6.
Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése:Csongrád Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék száma:17739303
Adószám:60039215-2-26
FELIR azonosító:AB3676553
Bankszámla szám:10102842-44304800-01004002
Nemzetközi kód: 
Swift kód: 
Békéltető testület neve:Csongrád Megyei Békéltető Testület
Békéltető testület székhelye:6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Békéltető testület elérhetősége:Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jenei Zoltán E-mail cím: [email protected]
Engedélyező hatóság megnevezése: 
Engedélyező hatóság elérhetősége: 
Engedély száma:

Szállítás

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

Szállítási módok:

– kiszállítás

Végösszeg alapján:

0 Ft-tól 22 047 Ft + 27% ÁFA-ig 1212.6 Ft + 27% ÁFA

22 047 Ft + 27% ÁFA-tól ingyenes

Utánvét díj: 464,57 Ft + 27% ÁFA

– egyedi kiszállítás

GLS CsomagPontra kézbesítés: 1023.62 Ft + 27% ÁFA

Utánvét díj: 314,96 Ft + 27% ÁFA

Esti kézbesítés 17-20:00 között UTÁNVÉT (depó városok): 1 134 Ft+ 27% ÁFA
Esti kézbesítés 17-20:00 között ELŐRE UTALÁS (depó városok): 937 Ft+ 27% ÁFA
Prémium Szombati kiszállítás (kizárólag Budapesten): 3 291 Ft+ 27% ÁFA
Személyes átvétel Szegeden (előre egyeztetett időpontban): 0 Ft

A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt kerül feltüntetésre a megrendelt termék kiszállításának díja is.

Fizetés

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

A fizetés történhet:

  • készpénzben (utánvéttel, vagy helyszíni kifizetéssel)
    Készpénzes fizetésre utánvét formájában is van lehetőség. Ez esetben a szállítást végző futárnak kell az áru ellenértékét kifizetni.
  • átutalással
  • Stripe bankkártyás fizetéssel

Amennyiben nem készpénzes fizetési módot választ a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Termékeink étrend-kiegészítők, melyek élelmiszernek minősülnek. Házhozszállítás esetén a termékek átvételét követően a készítmények ellenőrizetlen körülmények között kerülnek tárolásra, mely hatással lehet az egyes összetevők minőségére, hatékonyságára (probiotikumok esetén az életképes csíraszámra) és higiéniai szempontból is károsodhatnak. Ebből adódóan a termékek visszavételére, újbóli forgalomba bocsátására nincs lehetőség közegészségügyi és minőségbiztosítási okok miatt függetlenül attól, hogy azok bontott vagy bontatlan állapotban vannak! 

A vevő a kiszállítás során megtagadhatja a csomag/termék(ek) átvételét, előre utalásos vagy bankkártyás fizetés esetén kérvényezheti a termék(ek) árának visszatérítését. A szállítási költség minden esetben teljesített szolgáltatás, mely a vevőt terheli, az vissza nem téríthető. 

Szavatosság, jótállás

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jogszabályok

FEL

KOSÁR 0